KBT

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Förkortningen KBT betyder kognitiv beteendeterapi och syftar till att göra en individ medveten om sig själv, sin omgivning och sin egen tillvaro. Detta inkluderar både individens egna tankar och känslor och utifrån detta ge ett stöd för att bearbeta och hantera olika typer av problematik enskilt, för par eller i grupp. KBT hjälper till att förändra en individs tankar, kognitivt och beteendemässigt ,vilket i sin tur leder till ett psykiskt välmående En KBT-behandling ar inriktad på nuet och framtiden för att ge en lösning på problemet.

Behandlingen består i ett bestämt antal träffar och är en långvarig behandling . Man tar reda på individens bakgrundshistoria och vilken typ av problematik som individen har. Det är fritt att välja vad man vill berätta om, men desto utförligare beskrivning man lämnar om sig själv, desto lättare kan man få hjälp genom behandlingen.

Dela upp problemen.

KBT syftar till att hjälpa en individ att dela upp problem i mindre delar så att de lättare kan hanteras. Det leder till att individen förstår problemens olika sammanhang och kan se hur de påverkar. Förhållningen till ett problem påverkar både psykiskt och fysiskt, vilket i sin tur är avgörande för individens reaktion i olika sammanhang.

En KBT-behandling i Stockholm eller var du nu än bor hjälper till att minska dåliga tankar, känslor och beteenden. Om man kommer till insikt och medvetande om dessa kan de påverkas. Behandlingen inriktar sig därför till att ge hjälp till självhjälp, för att kunna bemästra och klara av tillvarons utmaningar.

Från början användes KBT för att behandla ångestsjukdomar eller depressioner, men idag används behandlingen inom ett flertal olika områden. Behandlingen är effektiv vid såväl missbruk, ätstörningar, kroniska smärtor som är psykosomatiska, sömnsvårigheter, tinnitus samt många andra problem. Behandlingen inriktar sig på patientens psyke vilket kan ge olika följder på det fysiska.

Förbättra din vardag med KBT!

Kognitiv beteendeterapi (KBT)  är en form av psykologi för den som känner att vardagen och livet inte är så bra som det skulle kunna vara. Det kanske är så att du har testat på olika metoder så som vanliga samtal innan eller kanske mer alternativa så som akupunktur eller annat för att må bättre psykiskt.

Men kognitiv beteendeterapi är en annan slags psykologi som hjälper dig med raka medel och kan mer konkret hjälpa dig i vardagen när du känner att du mår dåligt eller har en jobbig period. I Stockholm så finns det många duktiga psykologer som arbetar med just KBT eftersom att det är en så pass bra metod för att känna lycka och må bra genom enkla medel som de hjälper dig med.

Testa KBT för din egen skull.

Mår du dåligt är det inget som du enbart ska acceptera. Du kan alltid göra någonting åt det oavsett om det är på grund av ångest eller om du upplever sorg på grund av en förlust eller något annat smärtsamt. Självklart kan man må dåligt i perioder i livet men håller det i sig så bör man söka hjälp, och då är kognitiv beteendeterapi ett utmärkt alternativ.

Om du väljer att testa KBT i Stockholm så kommer du att få träffa en erfaren samtalsterapeut som kommer att lotsa dig vidare hur ni ska ta tag i ditt mående. Du kan lida av ångest, fobi, dålig självkänsla, tvångssyndrom, sömnproblem eller andra problem som stör ditt liv. Prata med din terapeut så kommer de att veta hur de ska hantera just ditt problem och vad nästa steg är i processen. Kognitiv beteendeterapi i Stockholm kan du antingen göra enskilt eller tillsammans med någon ungefär som parterapi fungerar.

Så testa KBT, för att du är värd att må bra!